Házirend

  Általános rendelkezések

 1. A kertmozi területére való belépéssel és/vagy a mozijegy, megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen Házirendben foglaltakat.
 2. Jelen Házirend legalább egy példánya a kertmozi területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül - kérjük, kérje kollégáink iránymutatását - illetve az aktuális házirend a www.balatonmozi.hu weboldalon is megtalálható. A kertmozi fenntartja a jogot a jelen Házirend módosítására. A változásról és annak hatályba lépésének idejéről a www.balatonmozi.hu oldal ad tájékoztatást.
 3. Minden, a Házirendben nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.
 4. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá kötelezik. A mozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.
 5. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a kertmozi Házirendjéről és annak betartásáért.
 6. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (kicsi gyermekek, újságírók, rendőrök stb.).
 7. A mozijegy a film kezdete előtt 60 perccel válik érvényessé, a film végével érvénytelenné. A kertmozi területe és szolgáltatásai az érvényes mozijeggyel rendelkező vendégek számára vannak fenntartva. A kertmozi területén érvényes mozijegy nélkül tartózkodókat a kertmozi személyzete a kertmoziból eltávolíthatja.
 8. A kertmoziba kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban az előadás kezdete előtt 60 perccel lehet bemenni, amennyiben máshogy a mozi személyzete nem rendelkezik.
 9. A látogatók a helyeket érkezési sorrendben tudják elfoglalni, de személyzet kérésére (az esetlegesen önállóan fennmaradó helyek kitöltése érdekében) kötelesek módosítani. A jegyüket illetve blokkjukat az előadás végéig kötelesek megőrizni. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a látogató nem tud helyet foglalni, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.
 10. A kertmoziba személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25cm x 25cm x 40cm-es méretet. Csomagmegőrzés a kertmozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak. A kertmoziba saját széket, napozóágyat, pokrócot behozni szabad de azok elhelyezésénél szintén figyelni kell hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak. Az ülőhelyek elfogytával, a kertmozi személyzete tudatja az esetlegesen sorban álló nézőkkel, hogy már nincs ülőhely. Ha ezek után a látogatók úgy döntenek, hogy mégis megnézik a filmet és a földön vagy egyéb tereptárgyon foglalnak helyet, a mozi személyzete ebben segítségükre lesz de a jegyeket ilyen estben is teljes áron kötelesek megváltani.
 11.  

  Szerzői jogok

 12. A kertmoziban szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető - illetve polgári jogi következményeket von maga után! Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Fotó készítése a mozi személyzetéről írásbeli hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos. Fotó készíthető a kertmozin kívül, fényképezőkép ikonnal ellátott promóciós felületek előtt, amennyiben a fotón a kertmozi területe és a kertmozi személyzete nem látszik.
 13. A kertmoziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a kertmozi személyzete a kertmozi területéről eltávolítja, ellenük a kertmozi rendőrségi feljelentést tesz.
 14.  

  Moziműsor

 15. A kertmozi a mindenkori aktuális havi moziműsort a www.balatonmozi.hu oldalon közli. A nem a kertmozi tulajdonában lévő, vagy nem a kertmozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a kertmozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a kertmozi nem vállal felelősséget.
 16. A feltüntetett kezdési időpont nem a film kezdési időpontját jelenti, mert a kertmozi a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.
 17. A kertmozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 18. A műsorváltozásról a kertmozi legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.
 19.  

  Jegyfoglalás

 20. A kertmoziban helyfoglalásra és jegyelővételre nincs lehetőség. A jegyek megvásárlását az aktuális esti előadásra csak aznap pénztárnyitástól (20:00), előadás előtt egy órával lehet megkezdeni.
 21. A helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni törekedve arra, hogy ne maradjanak egyesével üres székek, ezzel lehetővé téve a mozi teljes kapacitásának kihasználását. Olyan esetekben amikor a kertmozi kihasználtsága megközelíti a 90%-ot, a mozi személyzete, utasíthatja a nézőket, helyük módosítására az egyesével üresen maradt székek feltöltése érdekében.
 22. A kertmoziban található egyéb ülő alkalmatosságok (napozóágy, faszék, hinta) a mozi tulajdonát képezi de azokat a nézők saját felelősségükre használhatják. Ezen eszközök használatából származott bármely káreset vagy baleset esetén a mozi felelősséget nem vállal.
 23. A kertmoziba egyéb ülő alkalmatosságok (napozóágy, faszék, babzsák) behozni szabad de annak elhelyezésénél ügyelni kell a menekülési útvonalak szabadon hagyására.
 24.  

  Jegyvásárlás

 25. Mozijegy vásárlásra személyesen a kertmozi jegypénztáraiban van lehetőség mindig csak az aznap esti előadásra. A pénztár a filmkezdés előtt 1 órával nyit ki. A pénztártól való távozás után a filmre kapott jeggyel, a fizetett vagy visszakapott összegekkel illetve a kiadott büfé termékekkel kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.
 26. A kertmozi műsorváltozás egyéb okok esetén a már megvásárolt jegyeket átteheti akér másik kertmoziba. A kertmozi nem garantálja, ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a már megvásárolt jegyet a korábbi vásárlásnak megfelelő kertmoziba tegye át. A másik kertmozi amennyiben a vendég számára bizonyos oknál fogva nem megfelelő, úgy a vendégnek jogában áll elállni a mozijegy vásárlástól. A vendég további tájékoztatást a kertmozi személyzetétől kérhet.
 27. A mozi fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos előadásokra szabadjegyet ne váltson be.
 28. A pénztáraknál pénzt váltani nem áll módunkban.
 29.  

  Jegyár, kedvezmények

 30. A kertmoziban a jegyár egységesen 1200 forint.
 31. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (kicsi gyermekek, nyugdíjas, újságírók, látássérült, mozgássérült, rendőrök stb.).
 32.  

  Büfé termékek

 33. Az előadásra csak a moziban vásárolt termék bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a mozi termeibe.
 34. A moziban megvásárolható, de nem a moziban előállított termékek esetében a mozi kizárólag az azokra vonatkozó forgalmazási szabályok betartásáért felelős.
 35. Elmaradt előadás illetve törölt (sztornózott) mozijegy esetén a megvásárolt büfé termékeinek árát visszatéríteni nem áll módunkban.
 36.  

  Mozijegy törlése

 37. Jegyvásárlás esetén legkésőbb az előadás előtt 30 perccel váltható vissza a jegy blokk vagy számla ellenében.
  Törlés esetén a vásárolt összeg azonnal visszatérítésre kerül.
  Vásárlással kapcsolatos reklamációt kizárólag a film kezdetéig áll módunkban elfogadni!
 38.  

  Elmaradt, félbeszakadt előadás

 39. Amennyiben az előadás félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis mayor, stb.) a mozi igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről. Ha a mozi más tájékoztatást nem ad, az előadást követő 30 napon át, az előadásokra szóló jegy ellenében, kérésre úgynevezett Kompenzációs Szabadjegyet (emergency ticket) bocsát ki. Jogosultak kizárólag azok, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadásokra, melyet tetszőleges - az eredeti jegynek megfelelő típusú - előadásra szóló mozijegyre válthat az adott mozi pénztárában, a Kompenzációs Szabadjegyen feltüntetett beváltási határidő lejártáig.
 40. A kertmozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek. Ebből adódó kellemetlenségek miatt a vendégek kártalanítása, járulékos (pl.: parkolás, utazás) költségeinek megtérítse nem áll módunkban. Esős idő esetén a kertmozi megtartja előadásait. Ha az előadás alatt kezd el esni az eső, az előadás folyatódik és a kertmozi nem téríti vissza a jegyárakat az időjárási viszonyok miatt távozó nézőknek. A kertmozi üzemeltetője heves zivatar közeledte esetén bármikor félbeszakíthatja az előadást és még a vihar lecsapása előtt biztonságosan kiürítheti a kertmozit. Ezen esetben sem köteles a jegyárak visszatérítésére, mivel erre bizonyos estekben nincs is idő és lehetőség.
 41.  

  A kertmozi magánterület

 42. A kertmozi magánterület, így a kertmozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.
 43. A kertmozi tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a kertmozi – a kárértéktől függetlenül - rendőrségi feljelentést tesz.
 44. A vendég jelen Házirenddel elfogadja, hogy a kertmozi bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja. Rendeltetésszerű használat bútorzat esetén: a kanapékon, termek székeiben a vendég számára kényelmes ülés. Feküdni és lábat feltenni szigorúan tilos! Rendeltetésszerű használat mosdók esetén: a mosdókban kizárólag kéz-és arcmosásra van lehetőség.
  Rongálás, higiéniai szempontból nem megfelelő és más vendégeket zavaró magatartás esetén a kertmozi személyzete a vendéget a kertmoziból eltávolíthatja, illetőleg kötelezheti a rongálási érték megtérítésére.
 45. A kertmoziban, de a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a kertmozi személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén. Illetéktelen behatolók ellen a kertmozi birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárását indít.
 46.  

  Vendégek védelme

 47. A kertmozi területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A kertmozi fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
 48. A kertmozi területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (pl. mobiltelefon használata az előadások alatt) látogatókat a kertmozi személyzetének jogában áll eltávolítani. Ebben az esetben a jegy árát nem köteles a mozi megtéríteni.
 49. Alkohol tartalmú terméket a kertmozi nem értékesít és ezen termékeket a kertmoziba behozni tilos.
 50. A kertmoziban tilos álarcok és fegyverutánzatok viselése. Továbbá tilos olyan öltözék viselése, amely más nézőkben félelmet kelt.
 51.  

  Biztonsági intézkedések

 52. A mozi területe biztonsági kamerarendszerrel van ellátva, melynek képét a mozi megőrizheti és rögzítheti. Ezen felvételeket a mozi saját tulajdona védelmében, károkozás igazolására felhasználhatja, magánszemélynek kiadni, illetve megmutatni viszont csak hatósági eljárás keretén belül hivatalos szerv felszólításának eleget téve köteles.
 53. A mozi egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata. Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.
 54.  

  A mozi felelősségének kizárása

 55. A kertmozi területére kihelyezett promóciós anyagokon, filmekben, előzetesekben és reklámokban elhangzó és látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, az ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem térít meg.
 56. A mozi területére bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a mozi felelősséget nem vállal.
 57. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a mozi felelősséget nem vállal.
 58. A kertmoziban található tereptárgyak biztonságáért (játszótér, fák, mozivászon, hangfalak) a kertmozi felelősséget nem vállal. Ezek az elemek csak dekorációként szolgálnak így ha rajtuk, vagy róluk leesve történt balesetekért és káresetekért a kertmozi felelőséget nem vállal.
 59. A mozi területén kívül eső területekért és azok tisztaságáért a mozi felelősséget nem vállal.
 60. A kertmozi székei törése miatt keletkezett balesetekért és káresetekért a kertmozi felelőséget nem vállal.
 61.  

  Parkolás

 62. A kertmozit körülvevő utcákban a parkolás ingyenes. Kérjük a vendégeinket, hogy aa környéken lakók nyugalmának megzavarását minden mértékben kerüljék el és kifejezetten ügyeljenek arra, hogy ne blokkolják gépjárművükkel mások ki-bejárási lehetőségét.
 63.  

  Állatok a moziban

 64. Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére szabad behozni, de csak pórázon és/vagy úgy korlátozva szabad mozgásában, hogy azzal ne tudja megzavarni a kertmozi többi nézőjét.
 65.  

  Panaszfórum

 66. Probléma vagy panasz esetén javasolt azt azonnal a helyszínen jelezni a mozi személyzetének. A mozi a panaszkezelés során a mozijegyet kérheti, így kérjük, őrizze meg azt.
 67. Panasz esetén észrevételét megteheti az üzemeltetőnek (Pálffy Mátyás) küldött levélben postai úton: 8251 Zánka Glóbusz utca 32. vagy telefonon: 06 20 148 1861-es számon, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.
  A mozi a panaszkezelés során a mozijegyet kérheti, így kérjük, írásban tett vagy telefonos panasz esetén is őrizze meg azt. Az illetékes felügyeleti szerv: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6.) További információ: http://www.nfh.hu/
 68. Panasz esetén a nem valós adatok folytán kézbesítetlen válaszokért a mozi felelősséget nem vállal.
Jegyet vásárolni kizárólag a helyszínen a mozi pénztárában lehet az előadás kezdete előtt egy órával. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.